Wykorzystanie możliwości jakie stwarzają implanty zębowe w leczeniu ubytków

Implanty w Krakowie są stosowane zarówno przez osoby z jednym jak i z większą ilością ubytków. Najczęściej pacjenci decydują się na implanty wykonane z tytanu. Lekarz podczas pierwszej wizyty wykonuje odpowiednie pomiary, dzięki czemu możliwe jest odlanie nakładki porcelanowej w kształcie zbliżonym do zębów naturalnych. Ważne jest również zastosowanie podobnej kolorystyki.

Cechy implantów

Implanty są bardzo trwałe. Można je stosować jak zęby naturalne. Nie powodują dyskomfortu podczas jedzenia, a także są nie do odróżnienia od zębów naturalnych.